| Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi
22088
post-template-default,single,single-post,postid-22088,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi

Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi

Roszczenia operatorów telekomunikacyjnych dotyczące opłaty abonamentu lub rachunku telefonicznego przedawniają się na zasadach ogólnych zawartych w art. 118 Kodeksu cywilnego (w skrócie k.c.). To oznacza, że przedsiębiorca, którym jest operator, ma 3 lata od czasu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, by dochodzić od dłużnika zapłaty zaległego rachunku.

 

Zgodnie bowiem z art. 118 k.c. „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Dnia 7 maja 2009 roku Sąd Najwyższy (dalej „SN”) podjął uchwałę w sprawie terminu przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.).

SN stwierdził w powziętej uchwale, że „termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne określa przepis artykułu 118 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe”.

 

Bardzo istotne przy stwierdzeniu przedawnienia jest to, kiedy przedawnienie zaczyna swój bieg. Jak stanowi art. 120 k.c., przedawnienie rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym stało się ono wymagalne (czyli od momentu, kiedy dłużnik winien był spełnić świadczenie, a wierzyciel je przyjąć). Datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności, tj. terminu, do którego mamy możliwość zapłacić, a wierzyciel nie może skierować sprawy do sądu. Datą wymagalności jest zaś następny dzień roboczy, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.

 

Art. 120 k.c. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.