| Naruszenie nietykalności
22180
post-template-default,single,single-post,postid-22180,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Naruszenie nietykalności

Naruszenie nietykalności

Naruszenie nietykalności cielesnej zostało uregulowane w art. 217 kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.


W ten sposób ustawodawca chroni dobro jakim jest nietykalność cielesna, którą należy rozumieć jako swobodne dysponowanie swoim ciałem i zagwarantowanie człowiekowi wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało oraz wolność od niepożądanych doznań. Naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem powszechnym i umyślnym, a także jest przestępstwem skutkowym.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II AKa 137/12 określił co należy rozumieć poprzez to stwierdzenie. Sąd orzekł, że „naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono wymiar fizyczny.” W związku z tym naruszeniem nietykalności cielesnej jest każde bezprawne dotknięcie innej osoby czy też inny krzywdzący kontakt. Można wskazać szereg przykładowych zachowań, które należy zaliczyć do naruszających nietykalność cielesną m.in.: bicie, popychanie, przyduszanie, atak ostrym narzędziem. Należy zaznaczyć, iż naruszenie nietykalności cielesnej musi mieć charakter fizyczny. Działanie sprawcy polegać powinno na bezpośrednim oddziaływaniu na ciało innej osoby.
Należy zaznaczyć, że naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.