| Upoważnienie do obrony udzielone przez osobę z otoczenia podejrzanego
22223
post-template-default,single,single-post,postid-22223,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Upoważnienie do obrony udzielone przez osobę z otoczenia podejrzanego

Upoważnienie do obrony udzielone przez osobę z otoczenia podejrzanego

Najważniejszym spośród uprawnień, jakie przysługują oskarżonemu, a wcześniej podejrzanemu, w procesie karnym jest prawo do obrony. Polega ono nie tylko na możliwości formułowania twierdzeń przeczących stanowisku oskarżenia, ale także na uprawnieniu do powołania od jednego do trzech obrońców.

Obrońcę co do zasady powołuje sam oskarżony, udzielając upoważnienia do obrony w formie pisemnej – bądź też w formie oświadczenia złożonego do protokółu dowolnej czynności procesowej, takiej jak choćby przesłuchanie. W szczególnych sytuacjach jednak kto inny udziela takiego upoważnienia.

W praktyce bardzo często zdarzają się przypadki, gdy popełnienie przestępstwa prowadzi do natychmiastowego zatrzymania, a następnie aresztowania. Sprawca, który znajdzie się w takiej sytuacji, pozostaje w jednostce Policji, a na późniejszym etapie – w areszcie śledczym. Faktyczne pozbawienie wolności, które go dotyka, uniemożliwia mu osobiste poszukiwanie pomocy prawnej – nie może on bowiem zgłaszać się do Kancelarii Adwokackich, rozmawiać z potencjalnymi obrońcami, podpisać upoważnienia.

W takich sytuacjach do adwokata może zgłosić się ktoś z otoczenia podejrzanego i w jego imieniu udzielić pisemnego upoważnienia do obrony. Możliwość taką przewidują przepisy postępowania karnego, ustanowiony w ten sposób obrońcy przysługują wszelkie uprawnienia, którymi dysponuje obrońca ustanowiony osobiście przez podejrzanego/oskarżonego.

Ustanowienie obrońcy nie wymaga żadnych upoważnień pochodzących od podejrzanego, dokonać go może ktokolwiek z jego otoczenia, niezależenie od jakiegokolwiek stosunku pokrewieństwa – ustanawiającym może być również kolega lub konkubina podejrzanego.

O ustanowieniu obrońcy organy postępowania niezwłocznie informują podejrzanego, który może potwierdzić dokonany przez otoczenie wybór – bądź nie ustanawiać obrońcy.