| Roszczenia z tytułu mobbingu
22320
post-template-default,single,single-post,postid-22320,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Roszczenia z tytułu mobbingu

Roszczenia z tytułu mobbingu

Zjawisko mobbingu jest jednym z najpowszechniej spotykanych w praktyce a zarazem najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Bardzo wielu klientów Kancelarii opisuje podczas porad działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – a więc działania odpowiadające ustawowej definicji działań mobbingowych zawarte w art. 943 kodeksu pracy.


Ustawodawca przewiduje po stronie pracodawcy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Oznacza to, iż pracodawca jest zobligowany nie tylko do tego, by osobiście wystrzegał się zachowań objętych wskazaną powyżej definicją, ale także do eliminowania tego rodzaju zachowań w sytuacji, gdy jeden z pracowników bądź ich grupa dopuszcza się ich wobec innego pracownika.
O ile jednak starania pracodawcy w tym względzie okażą się bezowocne, a pracownik ulegnie nękaniu w warunkach przewidzianych przepisami art. 943 k.p., przysługiwać temu pracownikowi będą określone roszczenia o charakterze odszkodowawczym.
W wielu przypadkach obserwuje się występowanie następstw zdrowotnych w wyniku działań mobbingowych. Mobbowani pracownicy zapadają na depresję, obserwuje się u nich stany lękowe, choroby serca, nadciśnienie tętnicze. W takiej sytuacji pracownik może żądać od pracodawcy zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w postaci uszczerbku na zdrowiu.
W innych sytuacjach dochodzi niejednokrotnie do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. Praca bowiem w warunkach ciągłego narażenia na nękanie przez kolegów bądź szefa staje się nie do zniesienia, co zmusza mobbowanego pracownika do odejścia. O ile pracownik wskaże tę przyczynę w oświadczeniu prowadzącym do rozwiązania umowy o pracę, będzie mógł zażądać od pracodawcy odszkodowania w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.