| Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
22345
post-template-default,single,single-post,postid-22345,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych uprawnień przysługujących pracownikowi na gruncie umowy o pracę. Ustawa określa szczegółowo, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi rocznie w zależności od jego stażu pracy, kwalifikacji i wymiaru zatrudnienia.

Nadto – w myśl przepisów kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Oznacza to w praktyce, iż całkowicie nieważne i bezskuteczne są wszelkie ustalenia między pracownikiem a pracodawcą prowadzące do jakichkolwiek ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystywania urlopu przez pracownika.
W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta w określonym roku przysługującego mu urlopu, niewykorzystana jego część przechodzi na następny rok, kiedy pracownik może go wykorzystać, a dalej na kolejne lata, aż wreszcie zostanie wykorzystany.
Inaczej rzecz ma się w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W sytuacji takiej pracownik nabywa prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent wylicza się, ustalając średnie wynagrodzenie za godzinę pracy w roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu, a następnie mnożąc je przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.