| Możliwość uwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu mobbingu
22352
post-template-default,single,single-post,postid-22352,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Możliwość uwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu mobbingu

Możliwość uwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu mobbingu

Przepisy regulujące odpowiedzialność z tytułu mobbingu przewidują po stronie pracownika roszczenia wobec pracodawcy o odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę spowodowane mobbingiem oraz o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem. Roszczenia te wynikają z naruszenia przez pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym.

Należy wskazać, iż jest to nader restrykcyjna odpowiedzialność – pracodawca odpowiada bowiem za zachowania nie tylko swoje, ale także swoich pracowników. Zachowania mobbingowe może bowiem polegać na nękaniu pracownika nie tylko przez pracodawcę, ale także reprezentującego go przedstawiciela kadry kierowniczej, a nawet każdego innego pracownika. Zdarza się nawet, że ofiarą mobbingu pada przełożony ze strony swoich podwładnych. Odpowiedzialność w każdym przypadku ponosi pracodawca.

Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności przez pracodawcę. Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, iż obowiązek zapobiegania mobbingowi, jaki spoczywa na pracodawcy, ma charakter obowiązku starannego działania. Oznacza to w praktyce, że pracodawca musi podjąć działania, które zmierzają do zapobieżenia mobbingowi. Najczęstszymi formami tych działań jest powoływanie komisji mobbingowych, prowadzenie szkoleń czy obarczanie sprawców zachowań mobbingowych konsekwencjami dyscyplinarnymi. W procesie o opisane wyżej odszkodowanie i zadośćuczynienie pracodawca powinien wykazać, że podejmował takie działania i że istniała realna szansa, iż działania te okażą się skuteczne.