| Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę
22368
post-template-default,single,single-post,postid-22368,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę

Do bardzo często spotykanych w praktyce należą sprawy o roszczenia wynikające z naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy dopuszczając zachodzenie nierówności między pracownikami dopuszczają się zachowań dyskryminacyjnych. Przepisy kodeksu pracy wymagają bezwzględnie równego traktowania pracowników, a naruszenie tej zasady przez pracodawcę uprawnia pracownika do ubiegania się o naprawienie wynikłej z tego szkody.


W szczególny sposób zasada równego traktowania odnosi się do kształtowania wynagrodzeń. Przepis art. 18 (3c) § 1 kodeksu pracy stanowi, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego wypracowano kryteria oceny jednakowości wartości pracy. Praca ma jednakową wartość, jeżeli wymagają takiego stopnia kwalifikacji wynikających ze stosownych dokumentów, praktyki lub doświadczenia zawodowego, a nadto porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Dodatkowe kryterium może stanowić praca na tym samym stanowisku.
Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uprawnia pracownika do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia. W praktyce jednak przyjmuje się znacznie wyższe kwoty, rzeczywiście odpowiadające stracie, jaką pracownik poniósł, pobierając wynagrodzenie w zaniżonej kwocie. O ile zaś uda się wykazać w procesie, że zasada równego traktowania została naruszona w zakresie ustalania wysokości wynagrodzeń – pracownik może wystąpić z dalszymi roszczeniami, w tym z żądaniem odgrywającym w takich sprawach kluczową rolę – żądaniem zmiany treści umowy o pracę poprzez ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę we właściwej kwocie.