| Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
22460
post-template-default,single,single-post,postid-22460,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przepisy kodeksu pracy regulują podstawy, na jakich pracownik może oprzeć rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uprawnienie takie przysługuje pracownikowi w jednym z dwóch przypadków. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko we wskazanym w orzeczeniu terminie, drugim – ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy.

Sytuacja rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia może pociągać za sobą konsekwencje niekorzystne dla pracodawcy. Prowadzenie działalności, w ramach której pracodawca zatrudnia pracowników, może bowiem wymagać terminowego wykonania określonych prac. Natychmiastowy skutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może uniemożliwić pracodawcy prawidłowy podział pracy w zakładzie, co może w dalszej kolejności prowadzić do zastoju powodującego utratę dochodów.

W sytuacji, gdy podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika stanowi ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę, a okaże się, że do naruszenia takiego nie doszło – pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Może on żądać od pracownika odszkodowania w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu pracownika za okres wypowiedzenia, zaś w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.