| Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
22523
post-template-default,single,single-post,postid-22523,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Odbywanie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą nie tylko bardzo ważne skutki dla życia skazanego, jego pracy, nauki czy życia rodzinnego, ale też naraża go na przebywanie w warunkach ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych. Warunki te mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia skazanego, który cierpi na chorobę wymagającą stałego leczenia i opieki lekarskiej.


Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość ubiegania się w takich przypadkach o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Skazany, który cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary pozbawienia wolności, może wystąpić do sądu penitencjarnego o udzielenie przerwy w karze na czas trwania przeszkody w jej wykonywaniu.
Przepisy kodeksu dopuszczają także możliwość udzielenia skazanemu przez sąd penitencjarny przerwy w karze, jeżeli przemawiają za tym względy rodzinne lub osobiste. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku zaistnienia takich okoliczności sąd penitencjarny nie jest zobligowany do udzielenia przerwy, której bezwzględnie powinien udzielić ze względów zdrowotnych.
Zastosowanie przerwy w wykonaniu kary otwiera też przed niektórymi skazanymi możliwość ubiegania się na szczególnych zasadach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Sąd może je zastosować, jeżeli skazany, który odbył co najmniej sześć miesięcy kary pozbawienia wolności, korzysta z przerwy, która trwa co najmniej rok, jeżeli kara, którą mu wymierzono nie przekracza trzech lat.