| Przestępstwo wymuszania zeznań
22476
post-template-default,single,single-post,postid-22476,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przestępstwo wymuszania zeznań

Przestępstwo wymuszania zeznań

Kluczowym zadaniem organów ścigania jest gromadzenie materiału dowodowego w śledztwie i dochodzeniu. Dla każdej sprawy karnej węzłowe znaczenie mają wyjaśnienia oskarżonego. Jest to dowód o charakterze bezpośrednim, dający najpełniejszy obraz czynu, nierzadko pozwalający ustalić przebieg dalszego postępowania – odpowiedzieć na pytanie, jakie dowody są jeszcze potrzebne.

Nie każdy podejrzany chętnie składa wyjaśnienia. Postawa podejrzanego niechętna współpracy z organami procesowymi prowadzi często do sytuacji, gdy organ składa podejrzanemu określone propozycje czy choćby zwraca uwagę na korzystny wpływ postawy współpracującej na późniejszy wymiar kary. Korzyść ta może zresztą przybrać bardzo konkretną postać – podejrzany, który złoży kompletne wyjaśnienia, może liczyć na możliwość dobrowolnego poddania się karze – na ogół wymierzanej w takich przypadkach w dużo niższym wymiarze niż przed sądem.

O ile organy procesowe próbują wpływać na podejrzanego metodami takimi, jak opisane powyżej – wszystko przebiega zgodnie z przepisami. Inaczej rzecz ma się, gdy sięgają po rozwiązania siłowe.

Za przestępstwo wymuszania zeznań przepisy kodeksu karnego przewidują karę pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Przestępstwo to polega na stosowaniu przez funkcjonariusza publicznego lub osobę działającą na jego polecenie przemocy, groźby bezprawnej lub znęcania się fizycznego bądź psychicznego w celu uzyskania zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia. Pokrzywdzony takim przestępstwem ma istotny interes w zgłoszeniu go właściwym organom i żądaniu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Ustalenia poczynione w procesie, jak również ewentualny wyrok skazujący mogą stanowić istotne ułatwienie dla późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.