| Wstrzymanie wykonania kary
22498
post-template-default,single,single-post,postid-22498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Wstrzymanie wykonania kary

Wstrzymanie wykonania kary

Skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia (nazywaną niekiedy bezwzględną karą pozbawienia wolności) pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla wszelkich aspektów życia skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia skazanemu kontynuowanie pracy czy nauki, prowadzi do odseparowania go od najbliższych, wyłączenia niejako poza nawias społeczeństwa.

Przepisy prawa karnego wykonawczego przewidują możliwość pewnego złagodzenia skutków skazania na taką karę. Skazany, który okaże się przed sądem dowodami na okoliczności dotyczące jego zdrowia tudzież sytuacji rodzinnej może liczyć na odroczenie wykonania kary, zaś odraczanie jej łącznie na okres roku pozwoli mu ubiegać się w niektórych przypadkach na zastosowanie przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania kary na etapie jej wykonania.

Należy jednak mieć na uwadze, iż w myśl przepisów kodeksu karnego wykonawczego wyrok skazujący staje się wykonalny z chwilą uprawomocnienia. Oznacza to w praktyce, iż początek odbywania kary może poprzedzić rozpoznanie przez sąd wniosku o odroczenie, jaki skazany złoży po uprawomocnieniu się wyroku. Istnieje jednak możliwość zapewnienia skazanemu pozostania na wolności – chociażby do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie odroczenia.

Podstawę ubiegania się o realizację tej możliwości stanowi art. 9 § 4 k.k.w. Stanowi on, iż złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Z powyższego wynika, iż skazany, oczekując na rozstrzygnięcie w sprawie odroczenia wykonania kary, może zwrócić się do sądu o jej wstrzymanie, co – w razie uwzględnienia wniosku – pozwoli mu pozostać na wolności do czasu wydania orzeczenia dotyczącego odroczenia.