| Wyłączenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone
22473
post-template-default,single,single-post,postid-22473,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Wyłączenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone

Wyłączenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone cechuje się znacznie większym rygoryzmem niż odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy ponoszona na zasadach ogólnych. O ile bowiem zastosowanie znajdują zasady ogólne, a szkoda została wyrządzona nieumyślnie – odpowiedzialność pracownika ulega ograniczeniu do trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dacie jej wyrządzenia. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone.

O ile bowiem pracodawca powierzy pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, pracownik odpowiada za szkodę powstałą w tym mieniu w pełnej wysokości. Nie przysługuje mu w tym przypadku ograniczenie opisane powyżej. Odpowiedzialność za szkodę w pełnym zakresie pracodawca może rozciągnąć również na inne mienie, jeżeli powierzy je pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ma żadnej możliwości uchylenia się od odpowiedzialności za takie mienie. Uchylenie takie jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. W praktyce oznacza to potrzebę udowodnienia w procesie, iż organizacja i warunki pracy w zakładzie były na tyle wadliwe i nieodpowiednie, że nawet przy dochowaniu najwyższej staranności pracownik nie miał szansy uniknąć uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia.