| Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego
22544
post-template-default,single,single-post,postid-22544,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Trwałość stosunku pracy ma szczególne znaczenie dla pracownika z uwagi na fakt, iż uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi zwykle zasadnicze źródło utrzymania – zarówno dla samego pracownika, jak i dla jego rodziny. Szczególnego znaczenia trwałość zatrudnienia nabywa w okresie poprzedzającym nabycie przez pracownika uprawnień emerytalnych. Trwałość ta bowiem jest warunkiem a zarazem gwarantem nabycia tych uprawnień, a w konsekwencji – zabezpieczenia środków utrzymania w ostatnich latach życia.


Ustawodawca wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Wyrazem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy, na jaką może liczyć pracownik, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jest zawarty w art. 39 kodeksu pracy zakaz wypowiadania takiemu pracownikowi umowy o pracę. W razie naruszenia przez pracodawcę tego zakazu – pracownikowi przysługuje na zasadach ogólnych powództwo do sądu pracy o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia lub o przywrócenie do pracy. Należy jednak mieć na uwadze, iż pozycja takiego pracownika w procesie jest znacznie mocniejsza niż w innych przypadkach odwołania się od wypowiedzenia. Samo ustalenie przez sąd, iż wypowiedzenie zostało dokonane w okresie ochronnym prowadzić będzie do uwzględnienia żądań pracownika.
Ochrona trwałości zatrudnienia pracownika w okresie poprzedzającym nabycie uprawnień emerytalnych znajduje wyraz również w uregulowaniach dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Pracownikom w tym okresie można wypowiedzieć warunki pracy i płacy jedynie w przypadku, gdy zmiana zasad wynagradzania dotyczy wszystkich pracowników lub grupy pracowników, do której należy pracownik podlegający ochronie, bądź też gdy orzeczeniem lekarskim zostanie stwierdzona niezdolność pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku albo też gdy pracownik utraci w niezawiniony sposób konieczne do pracy uprawnienia.