| Kara upomnienia i nagany – za co i kiedy możliwa?
22893
post-template-default,single,single-post,postid-22893,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Kara upomnienia i nagany – za co i kiedy możliwa?

Kara upomnienia i nagany – za co i kiedy możliwa?

Pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany tylko wtedy, gdy działanie pracownika jest bezprawne i zawinione.

Za co kara upomnienia lub nagany?

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

→ spóźnianie się do pracy,

→ wykonywanie w czasie pracy rzeczy niezwiązanych z obowiązkami pracownika,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy np.

→ brak dbałości o miejsce pracy,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów przeciwpożarowych

→ palenie papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy np.

→ podpisywanie się za nieobecnego pracownika na liście obecnych pracowników w pracy danego dnia,

  • za nieprzestrzeganie usprawiedliwiania nieobecności w pracy