| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-10,page-paged-10,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – JAK ZMUSIĆ MAŁŻONKA DO ŁÓŻENIA NA RODZINĘ – ADWOKAT RADZI

Wstępując w związek małżeński i podejmując tak poważną decyzję musimy liczyć się zarówno z prawami jak i obowiązkami z tego wynikającymi. Rodzina jaką w ten sposób tworzymy ma swoje potrzeby, które trzeba zaspokajać, a to wiąże się z koniecznością uzyskiwania dochodów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ Oboje małżonkowie, są każdy według swoim sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Celem tegoż obowiązku jest zapewniania środków materialnych umożliwiających funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb jej poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Rodzinę ową tworzą nie tylko małżonkowie, ale również małoletnie dzieci oraz pełnoletnie dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie o sygn.. akt III CZP 77/12 „ W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.”

Co zrobić gdy jeden z małżonków uchyla się od łożenia na rodzinę, którą założył?

Jak go skutecznie zmobilizować ?

W trakcie trwania związku małżeńskiego możemy wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny. Pozew taki jest zwolniony z opłat sądowych.

uwzględni to, że małżonkowie, a także ich dzieci, mają co do zasady prawo do podobnej stopy życiowej.

 

Pozew wnosi małżonek we własnym imieniu a nie cała grupa rodzinna. Sąd zasądza wówczas kwotę zbiorową na potrzeby całej rodziny, a nie indywidualnie na potrzeby każdego członka.

0

Zabezpieczenie spadku – jakie daje możliwości? – część 1 – adwokat radzi

W praktyce, moi klienci bardzo często obawiają się problemów z przeprowadzeniem działu spadku. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności zasadnym byłoby dokonanie w pierwszej kolejności sądowego zabezpieczenia spadku.

Zgodnie z art. 634 kodeksu postępowania cywilnego spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

READ MORE

0

Zapis windykacyjny – adwokat radzi

Bardzo często w przypadku dziedziczenia spadkobiercy przychodzą do kancelarii bezradni wobec braku pozostawienia przez spadkodawcę ostatniej woli, mimo tego że wielokrotnie słyszeli, iż dana osoba chciała im coś zostawić w spadku. Staram się zawsze zachęcać swoich klientów, aby świadomie i z rozwagą zastanowili się jak rozdysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci.

W sytuacji gdy spadkodawca chce swoje dobra rozdzielić bardzo precyzyjnie, przeznaczając konkretną rzecz dla danej osoby, dużo korzystniejszym rozwiązaniem od tradycyjnego rozporządzenia majątkiem i wskazania spadkobierców w testamencie, może okazać się zapis windykacyjny.

READ MORE

0

Wykaz inwentarza – nowa instytucja w prawie spadkowym

Wykaz inwentarza – co to takiego?

Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pojawia się konieczność sporządzenia odpowiedniego wykazu, który ustala stan masy spadkowej. Do 18 października 2015 spadkobierca zobowiązany był do sporządzania spisu inwentarza poprzez korzystanie z usług komornika.

READ MORE

0