| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-22,page-paged-22,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Kiedy rozbój jest zbrodnią?

Przepisy kodeksu karnego dzielą przestępstwa na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest czyn, za który grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Nadto – zbrodnia wymaga umyślności, nie można popełnić jej nieumyślnie. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie w procesie. Sprawca zbrodni musi liczyć się z zagrożeniem znacznie surowszą karą, znacznie częściej w takich sprawach stosuje się tymczasowe aresztowanie, zaś skazanie za zbrodnię jest dla skazanego znacznie bardziej stygmatyzujące niż skazanie za występek.

READ MORE

0

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Dla pracownika, który zakończył zatrudnienie u określonego pracodawcy i wkracza na rynek pracy, podstawowym i najważniejszym kapitałem jest świadectwo pracy. Stanowi ono udokumentowanie doświadczenia zawodowego, jakim legitymuje się ubiegający się o zatrudnienie potencjalny pracownik, co rzutuje na ogólny obraz jego kwalifikacji zawodowych. Kandydat na określone stanowisko pozbawiony atutu w postaci odpowiedniego świadectwa pracy narażony jest na utratę szans znalezienia lukratywnego i atrakcyjnego zatrudnienia odpowiadającego jego kwalifikacjom i ambicjom.

READ MORE

0

Kradzież z włamaniem – zagrożenie dla sprawcy

Dla sprawcy przestępstwa kradzieży, którego popełnienie polega na tym, iż sprawca zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W praktyce jednak rzadko spotyka się wyroki skazujące za kradzież, którymi sąd orzekłby bezwzględną karę pozbawienia wolności, to jest nie zastosował warunkowego jej zawieszenia, bądź też przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które pozwalają w takich sprawach orzec w miejsce pozbawienia wolności – karę grzywny lub ograniczenia wolności.

READ MORE

0

Możliwość uwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu mobbingu

Przepisy regulujące odpowiedzialność z tytułu mobbingu przewidują po stronie pracownika roszczenia wobec pracodawcy o odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę spowodowane mobbingiem oraz o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem. Roszczenia te wynikają z naruszenia przez pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym.

READ MORE

0

Nadużycie uprawnień kierowniczych jako mobbing

W praktyce spotyka się nie tylko różne postaci mobbingu, ale też nie trudno zauważyć, iż do zachowań mobbingowych może dochodzić między różnymi osobami związanymi z zakładem pracy. O ile bowiem ktokolwiek w zakładzie przedsiębierze działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – stanowi to podstawę odpowiedzialności mobbingowej.

READ MORE

0

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazanie na karę pozbawienia wolności pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia mu w większości przypadków kontynuowanie pracy lub nauki, a nadto – kładzie się cieniem na stosunkach rodzinnych skazanego oraz może zaszkodzić jego zdrowiu.

READ MORE

0