| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-22,page-paged-22,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Możliwość uwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu mobbingu

Przepisy regulujące odpowiedzialność z tytułu mobbingu przewidują po stronie pracownika roszczenia wobec pracodawcy o odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę spowodowane mobbingiem oraz o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem. Roszczenia te wynikają z naruszenia przez pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym.

READ MORE

0

Nadużycie uprawnień kierowniczych jako mobbing

W praktyce spotyka się nie tylko różne postaci mobbingu, ale też nie trudno zauważyć, iż do zachowań mobbingowych może dochodzić między różnymi osobami związanymi z zakładem pracy. O ile bowiem ktokolwiek w zakładzie przedsiębierze działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – stanowi to podstawę odpowiedzialności mobbingowej.

READ MORE

0

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazanie na karę pozbawienia wolności pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia mu w większości przypadków kontynuowanie pracy lub nauki, a nadto – kładzie się cieniem na stosunkach rodzinnych skazanego oraz może zaszkodzić jego zdrowiu.

READ MORE

0

Jak na nowo zawiesić odwieszoną karę?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi w wielu przypadkach wielką szansę dla skazanego i jego bliskich. Skazany pozostaje na wolności, co pozwala mu dalej pracować lub kształcić się, a w rezultacie zachować pozycję społeczną, którą niechybnie straciłby, odsiadując wyrok w zakładzie karnym. Poddanie skazanego próbie pozwala mu także podtrzymywać stosunki rodzinne i łożyć na utrzymanie członków najbliższej rodziny, co pozwala uniknąć szeregu problemów, które stanowią naturalną konsekwencję odbywania kary pozbawienia wolności.

READ MORE

0

Jak uchylić tymczasowe aresztowanie?

Dla zabezpieczenia przebiegu procesu karnego organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze, a wśród nich – tymczasowe aresztowanie. Stosuje się je na podstawie postanowienia sądu wobec osoby, której zostały uprzednio postawione zarzuty, a więc – wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu sądowym.

READ MORE

0