| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-23,page-paged-23,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Jak uchylić tymczasowe aresztowanie?

Dla zabezpieczenia przebiegu procesu karnego organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze, a wśród nich – tymczasowe aresztowanie. Stosuje się je na podstawie postanowienia sądu wobec osoby, której zostały uprzednio postawione zarzuty, a więc – wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu sądowym.

READ MORE

0

Jak odzyskać pracę po wypowiedzeniu?

Niezwykle częstym przypadkiem w praktyce prawa pracy jest sytuacja, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę w sposób bezzasadny. Pracownikowi kwestionującemu takie wypowiedzenie przysługuje cały szereg roszczeń, jakich może dochodzić przed sądem, pozywając swojego byłego pracodawcę.

READ MORE

0

Rola notatki urzędowej w procesie karnym

W aktach każdej niemal sprawy karnej znaleźć można notatki urzędowe sporządzane w toku procesu przez funkcjonariuszy Policji oraz innych służb uprawnionych do przeprowadzania czynności postępowania w myśl przepisów procedury. Notatki te dokumentują różne czynności, jedne z nich dają obraz czynności operacyjnych prowadzonych na miejscu zdarzenia przez wezwanego tam funkcjonariusza, inne opisują przebieg czynności procesowych – jak choćby oględziny rzeczy – bądź czynności mających na celu zgromadzenie informacji służących usprawnieniu postępowania, niesłużących jednak za podstawę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

READ MORE

0

Wzajemny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Istotna część postępowań karnych przed sądami powszechnymi dotyczy taki właśnie czynów. Do przestępstw prywatnoskargowych należą chociażby pomówienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej. O szczególnym charakterze tych czynów decyduje możliwość ścigania ich jedynie z oskarżenia prywatnego, a więc – w wyniku wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.

READ MORE

1

Praca w porze nocnej

Przepisy kodeksu pracy zawierają definicję pory nocnej. Zgodnie z art. 1571 § 1 k.p. jest to pora obejmująca osiem godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Praca w porze nocnej podlega szeregowi ograniczeń przewidzianych przepisami prawa pracy, jak również wiąże się z określonymi korzyściami dla wykonującego ją pracownika.

READ MORE

1