| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-25,page-paged-25,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Jak na nowo zawiesić odwieszoną karę?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi w wielu przypadkach wielką szansę dla skazanego i jego bliskich. Skazany pozostaje na wolności, co pozwala mu dalej pracować lub kształcić się, a w rezultacie zachować pozycję społeczną, którą niechybnie straciłby, odsiadując wyrok w zakładzie karnym. Poddanie skazanego próbie pozwala mu także podtrzymywać stosunki rodzinne i łożyć na utrzymanie członków najbliższej rodziny, co pozwala uniknąć szeregu problemów, które stanowią naturalną konsekwencję odbywania kary pozbawienia wolności.

READ MORE

0

Jak uchylić tymczasowe aresztowanie?

Dla zabezpieczenia przebiegu procesu karnego organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze, a wśród nich – tymczasowe aresztowanie. Stosuje się je na podstawie postanowienia sądu wobec osoby, której zostały uprzednio postawione zarzuty, a więc – wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu sądowym.

READ MORE

0

Jak odzyskać pracę po wypowiedzeniu?

Niezwykle częstym przypadkiem w praktyce prawa pracy jest sytuacja, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę w sposób bezzasadny. Pracownikowi kwestionującemu takie wypowiedzenie przysługuje cały szereg roszczeń, jakich może dochodzić przed sądem, pozywając swojego byłego pracodawcę.

READ MORE

0

Rola notatki urzędowej w procesie karnym

W aktach każdej niemal sprawy karnej znaleźć można notatki urzędowe sporządzane w toku procesu przez funkcjonariuszy Policji oraz innych służb uprawnionych do przeprowadzania czynności postępowania w myśl przepisów procedury. Notatki te dokumentują różne czynności, jedne z nich dają obraz czynności operacyjnych prowadzonych na miejscu zdarzenia przez wezwanego tam funkcjonariusza, inne opisują przebieg czynności procesowych – jak choćby oględziny rzeczy – bądź czynności mających na celu zgromadzenie informacji służących usprawnieniu postępowania, niesłużących jednak za podstawę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

READ MORE

0