| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-26,page-paged-26,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Wzajemny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Istotna część postępowań karnych przed sądami powszechnymi dotyczy taki właśnie czynów. Do przestępstw prywatnoskargowych należą chociażby pomówienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej. O szczególnym charakterze tych czynów decyduje możliwość ścigania ich jedynie z oskarżenia prywatnego, a więc – w wyniku wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.

READ MORE

1

Praca w porze nocnej

Przepisy kodeksu pracy zawierają definicję pory nocnej. Zgodnie z art. 1571 § 1 k.p. jest to pora obejmująca osiem godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Praca w porze nocnej podlega szeregowi ograniczeń przewidzianych przepisami prawa pracy, jak również wiąże się z określonymi korzyściami dla wykonującego ją pracownika.

READ MORE

1

Zadatek a zaliczka

Zadatek czy zaliczka? W praktyce obrotu niejednokrotnie zdarza się, że klient musi zapłacić drugiej stronie określoną sumę przed wykonaniem umowy.

READ MORE

1

Świadczenie nienależne

Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

READ MORE

1

Roszczenia z tytułu mobbingu

Zjawisko mobbingu jest jednym z najpowszechniej spotykanych w praktyce a zarazem najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Bardzo wielu klientów Kancelarii opisuje podczas porad działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – a więc działania odpowiadające ustawowej definicji działań mobbingowych zawarte w art. 943 kodeksu pracy.

READ MORE

1

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Zgodnie z trescią art. 158 k.c. zgodnie, z którym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

READ MORE

2