| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-27,page-paged-27,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

W praktyce zdarza się bardzo często, że określona linia polityki kadrowej bądź płacowej pracodawcy prowadzi do decyzji o zmianie warunków, na jakich pracownik będzie dalej świadczył pracę. O ile zmiana taka zostanie ujęta w formie pisemnej i doręczona pracownikowi – z chwilą doręczenia dokonuje się wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

READ MORE

1

Kradzież i rozbój

Przestępstwa kradzieży i rozboju są tak zwanymi przestępstwami podobnymi. Obydwa czyny są bowiem wymierzone w ten sam rodzajowy przedmiot ochrony prawnokarnej, jakim jest mienie, które – w ślad za przepisami kodeksu cywilnego, do którego odwołują się w tym względzie przepisy kodeksu karnego – należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe.

READ MORE

1

POZBYĆ SIĘ NAZWISKA BYŁEGO MĘŻA/ŻONY, POWRÓT DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA PO ROZWODZIE – ADWOKAT RADZI

Rozwód w większości przypadków wywraca nasze życie do góry nogami. Chcemy  zacząć nasze życie od nowa, jak tabula rasa. W momencie zawierania związku małżeńskiego, każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o zmianie swojego dotychczasowego nazwiska na nazwisko małżonka. Regulacja ta zakłada równouprawnienie kobiet i mężczyzn, co oznacza, że zarówno żona może zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża, jak i mąż może zmienić swoje nazwisko na nazwisko żony. W naszym kraju najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy to kobieta zmienia swoje nazwisko na nazwisko mężczyzny, choć dostrzegamy popularyzację nazwisk kobiet składających się z dwóch członów, będących połączeniem swojego dotychczasowego nazwiska i nazwiska męża.  Co zrobić gdy po rozwodzie chcemy się go pozbyć, by nie przypominało o poprzednim życiu?

READ MORE

0

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

Umowa o pracę pociąga za sobą wiele obowiązków, jakie obciążają pracodawcę wobec pracownika. Pracodawca staje się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (którą w części pokrywa z własnych środków), ma obowiązek umożliwiania pracownikowi pracy i zapewniania odpowiednich jej warunków.

READ MORE

0

Skutki prawne prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowanie w art. 178a kodeksu karnego. Przez stan nietrzeźwości należy tu rozumieć stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość bądź też przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, o czym stanowi art. 115 § 16 k.k.

READ MORE

0

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę – fikcja czy realna możliwość? Umowa o dożywocie bez tajemnic

Niektóre osoby, zwłaszcza starsze czy samotne, chcą jeszcze za życia przekazać komuś swój dom lub mieszkanie. Często jest to podyktowane chęcią uniknięcia ewentualnych sporów między potencjalnymi spadkobiercami. Właśnie z takim problemem prawnym zgłosił się do mnie ostatnio klient, który postanowił przenieść własność nieruchomości swojego domu na syna. Zaznaczył jednocześnie, że chciałby nadal, do końca swojego życia, zamieszkiwać w owym domu. W takich sytuacjach polecam swoim klientom sporządzenie umowy o dożywocie, przewidzianej w art. 908 kodeksu cywilnego.

READ MORE

0