| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-29,page-paged-29,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Odwołanie darowizny

Kilka dni temu w kancelarii pojawili się klienci, którzy przedstawili mi następujący stan faktyczny: w dniu 01.01.2014 roku powodowie w osobach Mariana i Aliny małżonków K. wnieśli pozew w przedmiocie odwołania darowizny, którą uprzednio dokonali na rzecz swojej córki Barbary T oraz zięcia (męża Barbary T.). Umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego. W postepowaniu w przedmiocie sposobu realizowania kontaktów dziecka z dziadkami sad ustalił, iż pozwany świadomie dąży do zerwania więzi swojej córki z dziadkami.

READ MORE

1

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

W praktyce zdarza się bardzo często, że określona linia polityki kadrowej bądź płacowej pracodawcy prowadzi do decyzji o zmianie warunków, na jakich pracownik będzie dalej świadczył pracę. O ile zmiana taka zostanie ujęta w formie pisemnej i doręczona pracownikowi – z chwilą doręczenia dokonuje się wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

READ MORE

1

Kradzież i rozbój

Przestępstwa kradzieży i rozboju są tak zwanymi przestępstwami podobnymi. Obydwa czyny są bowiem wymierzone w ten sam rodzajowy przedmiot ochrony prawnokarnej, jakim jest mienie, które – w ślad za przepisami kodeksu cywilnego, do którego odwołują się w tym względzie przepisy kodeksu karnego – należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe.

READ MORE

1

POZBYĆ SIĘ NAZWISKA BYŁEGO MĘŻA/ŻONY, POWRÓT DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA PO ROZWODZIE – ADWOKAT RADZI

Rozwód w większości przypadków wywraca nasze życie do góry nogami. Chcemy  zacząć nasze życie od nowa, jak tabula rasa. W momencie zawierania związku małżeńskiego, każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o zmianie swojego dotychczasowego nazwiska na nazwisko małżonka. Regulacja ta zakłada równouprawnienie kobiet i mężczyzn, co oznacza, że zarówno żona może zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża, jak i mąż może zmienić swoje nazwisko na nazwisko żony. W naszym kraju najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy to kobieta zmienia swoje nazwisko na nazwisko mężczyzny, choć dostrzegamy popularyzację nazwisk kobiet składających się z dwóch członów, będących połączeniem swojego dotychczasowego nazwiska i nazwiska męża.  Co zrobić gdy po rozwodzie chcemy się go pozbyć, by nie przypominało o poprzednim życiu?

READ MORE

0

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

Umowa o pracę pociąga za sobą wiele obowiązków, jakie obciążają pracodawcę wobec pracownika. Pracodawca staje się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (którą w części pokrywa z własnych środków), ma obowiązek umożliwiania pracownikowi pracy i zapewniania odpowiednich jej warunków.

READ MORE

0