| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-7,page-paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną spadkobiercy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie może być również złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.  Notariusz lub sąd mają obowiązek niezwłocznego przesłania oświadczenia wraz z załącznikami do sądu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (czyli notariusz poświadcza własnoręczność naszego podpisu).

READ MORE

0

Ustalenie ojcostwa – kiedy można się go domagać?

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

READ MORE

0