| Uncategorized
1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-14,category-paged-14,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Uncategorized

Jak na nowo zawiesić odwieszoną karę?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi w wielu przypadkach wielką szansę dla skazanego i jego bliskich. Skazany pozostaje na wolności, co pozwala mu dalej pracować lub kształcić się, a w rezultacie zachować pozycję społeczną, którą niechybnie straciłby, odsiadując wyrok w zakładzie karnym. Poddanie skazanego próbie pozwala mu także podtrzymywać stosunki rodzinne i łożyć na utrzymanie członków najbliższej rodziny, co pozwala uniknąć szeregu problemów, które stanowią naturalną konsekwencję odbywania kary pozbawienia wolności.

READ MORE

0

Jak uchylić tymczasowe aresztowanie?

Dla zabezpieczenia przebiegu procesu karnego organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze, a wśród nich – tymczasowe aresztowanie. Stosuje się je na podstawie postanowienia sądu wobec osoby, której zostały uprzednio postawione zarzuty, a więc – wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu sądowym.

READ MORE

0

Jak odzyskać pracę po wypowiedzeniu?

Niezwykle częstym przypadkiem w praktyce prawa pracy jest sytuacja, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę w sposób bezzasadny. Pracownikowi kwestionującemu takie wypowiedzenie przysługuje cały szereg roszczeń, jakich może dochodzić przed sądem, pozywając swojego byłego pracodawcę.

READ MORE

0

Rola notatki urzędowej w procesie karnym

W aktach każdej niemal sprawy karnej znaleźć można notatki urzędowe sporządzane w toku procesu przez funkcjonariuszy Policji oraz innych służb uprawnionych do przeprowadzania czynności postępowania w myśl przepisów procedury. Notatki te dokumentują różne czynności, jedne z nich dają obraz czynności operacyjnych prowadzonych na miejscu zdarzenia przez wezwanego tam funkcjonariusza, inne opisują przebieg czynności procesowych – jak choćby oględziny rzeczy – bądź czynności mających na celu zgromadzenie informacji służących usprawnieniu postępowania, niesłużących jednak za podstawę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

READ MORE

0

Wzajemny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe należą do najczęściej popełnianych przestępstw. Istotna część postępowań karnych przed sądami powszechnymi dotyczy taki właśnie czynów. Do przestępstw prywatnoskargowych należą chociażby pomówienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej. O szczególnym charakterze tych czynów decyduje możliwość ścigania ich jedynie z oskarżenia prywatnego, a więc – w wyniku wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.

READ MORE

1

Praca w porze nocnej

Przepisy kodeksu pracy zawierają definicję pory nocnej. Zgodnie z art. 1571 § 1 k.p. jest to pora obejmująca osiem godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Praca w porze nocnej podlega szeregowi ograniczeń przewidzianych przepisami prawa pracy, jak również wiąże się z określonymi korzyściami dla wykonującego ją pracownika.

READ MORE

1

Zadatek a zaliczka

Zadatek czy zaliczka? W praktyce obrotu niejednokrotnie zdarza się, że klient musi zapłacić drugiej stronie określoną sumę przed wykonaniem umowy.

READ MORE

1

Świadczenie nienależne

Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

READ MORE

1