| Prawnik prawo ubezpieczeń społecznych Łódź | Adwokat Wawrzyniec Chróścielewski
23112
page-template-default,page,page-id-23112,page-child,parent-pageid-21716,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Prawo ubezpieczeń społecznych

Adwokat Prawo Ubezpieczeń Społecznych Łódź

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym m. in.:

 • wsparcie prawne działów kadr (HR) w bieżących problemach prawnych,
 • wsparcie prawne agencji pracy tymczasowej (agencji zatrudnienia),
 • analiza prawna bieżących problemów prawnych w sferze ubezpieczeń społecznych,
 • udzielanie porad prawnych,sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie pism w korespondencji z organem rentowym – ZUS.

Kancelaria oferuje także reprezentowanie płatników, jak i ubezpieczonych w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed ZUS, jak i innymi właściwymi organami, m. in.:

 • dotyczące niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie,
 • dotyczące objęcia i odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem społecznym rolników,o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu emerytur i rent,
 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku chorobowego,
 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku macierzyńskiego,
 • odwołania od innego rodzaju decyzji ZUS lub KRUS,
 • o odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) a tymi funduszami lub ich organami,
 • dotyczące świadczeń przysługujących osobom objętych innymi systemami zabezpieczenia społecznego niż powszechny, w szczególności pełniących służbę wojskową, w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, , Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • o odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (ZER MSWiA), w tym decyzji wydawanych na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej,o rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.
 • emerutury górnicze
 • emerytury kolejowe
 • emerytury energetyczne
 • zasiłek macierzyński- odwołanie od decyzji zus w zakresie kwestionowania podstawy składek
 • odwołanie pd decyzji zus w zakresie ustalenia sczególnych warunków pracy

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.