| Zespół
22641
page-template-default,page,page-id-22641,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zespół

Slide background
Slide background
_MG_7274_kadr
_MG_7289_kadr
_MG_7327_kadr
_MG_7100_kadr

Magdalena Chróścielewska

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.Bezpośrednio po studiach rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a następnie zdała egzamin adwokacki. Doświadczenie: Ponad kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo pracując przez wiele lat w renomowanych kancelariach adwokackich w Łodzi, a następnie prowadząc własną kancelarię adwokacką. Od 2008 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, najpierw pod nazwą Kancelaria Adwokacka M&Z Adwokat Magdalena Ziębaczewska. Obecnie pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chróścielewska. Specjalizacja: Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie spadkowym, prawie cywilnym. Osiągnięcia: Profesjonalizm i kilkunastoletnia praktyka dają gwarancję najwyższego standardu oferowanych usług. W swojej karierze przeprowadziła setki spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz cywilnego zakończonych sukcesem Klienta. Mocne strony: perfekcjonistka, doskonała merytorycznie, szczególnie uzdolniona w opracowywaniu nieszablonowych rozwiązań spraw. Cechuje ją wnikliwość, waleczność, nieustępliwość przed Sądem. Przejawia głębokie zaangażowanie w sprawy Klientów.

Wawrzyniec Chróścielewski

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Prawa Karnego, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Indeckiego pracę magisterską. Praca magisterska zatytułowana „Obrona konieczna” obroniona została z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję asystenta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.Jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu postępowania administracyjnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Skierniewicach. Rozpoczął również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i zdał egzamin adwokacki. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Wawrzyniec Chróścielewski. Doświadczenie: Ponad kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w prestiżowych kancelariach adwokackich w Łodzi. Specjalizacja: Specjalizuje się w prawie karnym i prawie pracy. Osiągnięcia: z sukcesem zakończył kilkaset spraw z prawa karnego oraz prawa pracy. Mocne strony: dar przekonywania, umiejętności negocjacyjne i interpersonalne, sprawność w działaniu, nieszablonowość w doborze metod działania, rzetelny i profesjonalny stosunek do powierzonych spraw – odpowiadający najwyższym standardom zawodowym, umiejętność trafnego doboru skutecznych metod działania, pozwalających osiągać korzystne rozstrzygnięcia w sprawach.

Emilia Chrostek (Szulc)

Specjalizacja: Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego.

Legitymuje się bogatym doświadczeniem w pracy nad sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i spadkowego. W pracy przejawia postawę dogłębnego zaangażowania w prowadzone sprawy, cechuje się nieustępliwością w walce o obronę praw klienta i jego interesów, wykazuje postawę twórczą w procesie wypracowywania oryginalnych sposobów rozwiązywania spraw. Do jej dorobku należą dziesiątki wygranych spraw rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących uprawnień rodzicielskich, jak również spraw z gruntu prawa spadkowego.

Przygotowuje rozprawę doktorską na seminarium prowadzonym przez Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach badań naukowych prowadzonych na potrzeby przygotowania rozprawy, zajmuje się zagadnieniem zarzutów jako elementu środka zaskarżenia.

Izabela Kontek

Specjalizacja: Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego.

W pracy nad prowadzonymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego wykazuje najwyższy stopień zaangażowania wykorzystując bogate doświadczenie wyniesione z pracy w kancelariach adwokackich. Przejawia szczególne zdolności interpersonalne, a wysoki stopień kreatywności pozwala jej opracowywać nieszablonowe rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów powierzających nietypowe problemy prawne.

Przejawiana w pracy wyjątkowa rzetelność pozwala jej prowadzić liczne sprawy rodzinne i spadkowe z korzystnym skutkiem dla klientów, zaś nieprzeciętna precyzja i analityczne podejście sprawiają, iż prowadzone przez nią sprawy są zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Igor Klimkowski

Specjalizacja: Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego.

Wykazuje niezwykle bogate doświadczenie procesowe. Na sali rozpraw wykazuje nieprzeciętne zaangażowanie i nieustępliwość, które pozwalają mu prowadzić z korzystnym dla klientów skutkiem liczne sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego. Rozległa wiedza pozwala mu wypracowywać trafne rozwiązania spraw powierzanych Kancelarii.

Wykazuje niespotykany poziom osobistego zaangażowania w sprawy klientów Kancelarii, co pozwala mu odnosić liczne sukcesy w sprawach rozwodowych, o kontakty z dziećmi i władzę rodzicielską, o alimenty, jak również w sprawach spadkowych.

Jacek Cyrański

Specjalizacja: Specjalista z zakresu prawa karnego i prawa pracy.

Wnikliwość i rozległa wiedza z zakresu prawa karnego pozwalają mu na prowadzenie obrony w wielu sprawach karnych z pozytywnym skutkiem dla klienta. W pracy wykazuje nieprzeciętne zaangażowanie, zaś wysoki stopień zdolności interpersonalnych pozwala mu z korzyścią dla klienta pełnić rolę negocjatora. W sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje głębokie zrozumienie zagadnień, których sprawy te dotyczą, co pozwala mu na wypracowywanie trafnych i korzystnych dla klienta rozwiązań.

Wszechstronne przygotowanie pozwala mu osiągać równą skuteczność w sprawach,  które wymagają wypracowania wspólnego stanowiska z Urzędem Prokuratorskim bądź zawarcia ugody, jak również w sprawach, w których obrona praw klienta wymaga obalania argumentów, na których opiera się stanowisko strony przeciwnej.

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokat Magdaleny Chróścielewskiej i Adwokata Wawrzyńca Chróścielewskiego znajduje się w centrum Łodzi, w zabytkowej i prestiżowej części miasta, znanej z tradycyjnej architektury i ujmującej atmosfery.

 

Nasza kancelaria oferuje potencjalnym Klientom wysokiej jakości porady i opinie prawne, profesjonalne opracowania pism procesowych, sądowe oraz pozasądowe rozstrzyganie sporów na drodze mediacji lub negocjacji, a także reprezentowanie przed sądem, urzędami jak i prokuraturą.

 

Pomoc prawna jaką Kancelaria Adwokacka udziela Klientom nie ogranicza się do powierzchownej kilkuminutowej porady prawnej. Prowadzimy aktywny dialog z Klientami, a Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do problemów z jakimi się do nas zwracają.

 

Nasz zespół stanowią zaangażowani prawnicy z nieszablonowym podejściem do spraw. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, wieloletnie doświadczenie oraz szeroki wachlarz wygranych procesów pozytywnie wpływa na wizerunek i renomę naszej Kancelarii.

 

Aby zaspokoić Państwa potrzeby i oczekiwania, każdą formę współpracy oraz wynagrodzenia ustalamy indywidualnie.