Adwokat Rozwód Łódź

Sąd może orzec rozwód, gdy zostały łącznie spełnione przesłanki art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, co oznacza, że między małżonkami nie ma już więzi – emocjonalnych, fizycznych i materialnych. Polskie prawo rodzinne przewiduje orzeczenie o winie jednego lub obojga małżonków lub rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli obydwoje zgodnie wnioskują, aby rozwiązanie małżeństwa nastąpiło bez orzekania o winie, sąd przychyli się do wniosku.

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA PODCZAS ROZWODU – ŁÓDŹ

Rozwody to ciężkie przeżycie, którym towarzyszą silne emocje dlatego jako adwokat od rozwodów i innych spraw rodzinnych oferuję pełne empatii i zrozumienia wsparcie. W przypadku rozwodu działam w sposób skuteczny, a jednocześnie dyskretny i delikatny, dbam o komfort psychiczny klientów. Zapewniamy profesjonalne usługi prawne i kompleksową obsługę, poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie na każdym etapie postępowania rozwodowego, udzielając Klientom ważnych informacji i cennych wskazówek. Nasz adwokat świadczy usługi zarówno dla wnoszących o rozwód, jak i pozwanych z Łodzi. Po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją każdego Klienta przedstawia dostępne rozwiązania. Podpowiada, jak zgromadzić dowody potwierdzające winę małżonka. 

Rozumiemy, że rozwód i wynik postępowania często wpływa na dalszy los Klienta, a również jego bliskich, dlatego nasi adwokaci zapewniają indywidualne podejście do każdej sprawy, mając na uwadze dobro klientów kancelarii. Na adwokat wykazuje się pełnym zaangażowaniem w sprawę rozwodową. Wieloletnia praktyka zawodowa i duże doświadczenie w roli pełnomocnika w sprawach rozwodowych zdobyte na sali sądowej pozwala tak kierować nawet skomplikowanymi sprawami, aby doprowadzić do szybkiego rozstrzygnięcia i uzyskać korzystny wynik dla Klienta, prowadzonego przez naszą kancelarię. Kancelaria adwokacka w Łodzi oferuje najwyższej jakości, fachową pomoc prawną. Rozwód to skomplikowana sprawa, dlatego pomoc doświadczonego adwokata od spraw rozwodowych jest tak istotna. Adwokat Magdalena Chróścielewska zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, specjalizuje się w sprawach o podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, opiekę nad dziećmi, ustalenie kontaktów z dzieckiem, separacja i inne. Nasi adwokaci zapewniają dobry kontakt, prowadząc całą sprawę i wykazują się zrozumieniem i wsparciem. Klient może na nas liczyć. Współpracując z adwokatem, możesz być spokojny.

Adwokat rozwodowy oferuje:

 • konsultacje prawne z prawnikiem
 • sporządzanie pozwu do sądu z żądaniem rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, wniosku, opinii prawnych i dowodów
 • reprezentacja Klientów przed sądem 
 • udzielanie porad prawnych
 • składanie apelacji od wyroku sądu, gdy wydane orzeczenie nie jest sprawiedliwe
 • obsługa prawna w zakresie spraw rodzinnych związanych z rozwodem

Konsultacje z adwokatem od rozwodów

Jeśli chcesz umówić się na konsultację z adwokatem w naszej kancelarii adwokackiej na terenie Łodzi? – Zarezerwuj termin spotkania w kancelarii. Dodatkowo prosimy zebrać wszystkie wnioski i dokumenty związane z rozwodem – prawnicy przeanalizują wszelkie orzeczenia, faktury, pisma potwierdzające wydarzenia z historii małżeństwa, mogące mieć wpływ na wynik sprawy.

SPRAWY ROZWODOWE – POMOC ADWOKATA Z ŁODZI

Oprócz spraw rozwodowych nasza kancelaria prawna prowadzi inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in. o:

 • ustalenie wysokości i zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci
 • podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie opieki nad dziećmi,
 • podział majątku,
 • sprawy dotyczących małoletnich dzieci tj. zgoda na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców,
 • warunki spędzania wakacji itd.
 • eksmisję małżonka w przypadku znęcania psychicznego lub fizycznego nad rodziną,
 • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania do czasu zakończenia rozwodu,
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Adwokat Łódź oferuje również przeprowadzenie mediacji ze współmałżonkiem lub jego prawnikiem.

 

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania procesu rozwodowego to kwestia indywidualna uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników. Sprawy rozwodowe bez orzekania winy rozstrzygane są szybko i sprawnie, zwykle rozwód można uzyskać na pierwszej rozprawie. Czas od wniesienia wniosku do wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy. Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie mogą potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, to zależy od skomplikowania i poziomu skłócenia małżonków, okoliczności posiadania dzieci oraz wyniku jaki chce osiągnąć osoba składająca pozew rozwodowy. Dodatkowo przedstawianie dowodów oraz wzywanie i przesłuchiwanie świadków może znacząco wydłużyć czas postępowań rozwodowych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi dokłada wszelkich starań o możliwie najszybsze i najłagodniejsze rozwiązanie sprawy. Z naszym prawnikiem Klienci przechodza przez rozwód możliwie szybko.

Ile kosztuje rozwód w Łodzi?

Koszty rozwodowe dzielimy na opłaty sądowe oraz koszty wynagrodzenia adwokata. Opłata sądowa za rozwód Łódź w sądzie okręgowym wynosi 600 zł. Aby sprawie nadano bieg, do pozwu o rozwód należy załączyć dowód uiszczenia opłaty. W przypadku, gdy ma miejsce sprawa rozwodowa bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi 300 zł. Na wniosek powoda strona pozwana zobowiązana jest mu zwrócić 150 zł. Gdy rozwody wiążą się z podziałem majątku dodatkowo należy uiścić opłatę 1000 zł, a gdy współmałżonkowie zgodnie sami zdecydują o podziale to 300 zł. Dodatkowo koszty sprawy rozwodowej wystąpią w sytuacji gdy sąd orzeka o zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi czy eksmisji małżonka. Obowiązek poniesienia kosztów procesu rozwodowego (w tym kosztów zastępstwa procesowego drugiego małżonka) leży po stronie osoby przegrywającej proces. W przypadku braku orzekania o winie zwykle koszty dzielone są na pół.

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej różni się w zależności złożoności sprawy, ilości rozpraw sądowych czy nakładu pracy adwokata. Prawnik ustala koszty podczas spotkania z Klientem.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej?

Sądem właściwym w sprawie rozwodowej jest zawsze sąd okręgowy, w którego okręgu współmałżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.  W przypadku braku takiej podstawy jedynym właściwym jest Sąd Okręgowy dla  miejsca zamieszkania pozwanego. Z kolej w przypadku braku tej podstawy jest to Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. Na przykład jeśli małżonkowie mieszkali w Łodzi i przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka, to sądem właściwym do orzekania rozwodów będzie Sąd Okręgowy w Łodzi.

W jakich jeszcze sprawach oprócz rozwodu orzeka sąd?

Sąd często w wyroku rozwodowym orzeka nie tylko w sprawach o rozwód, ale także o istotnych sprawach dotyczących uregulowania kwestii prawnych tj. opieki nad dziećmi, kontaktów z dzieckiem, ustalania wysokości alimentów czy podziału majątku.

ADWOKAT ROZWÓD ŁÓDŹ – Podział majątku

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie zwykle pociągają za sobą konieczność podziału majątku wspólnego oraz rozliczenia wydatków i nakładów poniesionych w trakcie trwania małżeństwa z majątku osobistego na majątek wspólny stron, ale także z  majątku wspólnego stron na majątek osobisty jednego z małżonków toczących spór. Jeśli strony  mieszkają wspólnie sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania lub domu. W sytuacji gdy rażące zachowanie małżonka uniemożliwia wspólne zamieszkanie sąd może nakazać eksmisję, na żądanie drugiego ze współmałżonków. Na zgodny wniosek małżonków sąd może zadecydować o podziale majątku (mieszkania/domu) lub przyznać je jednej ze stron.

Rozwód a dzieci

W trakcie postępowania rozwodowego małżonkowie mogą sporządzić pisemne porozumienie, w którym określą sposób wykonywania pieczy i władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów z małoletnimi dziećmi po ustaniu małżeństwa oraz wysokość alimentów. Zwykle jednak rodzice nie mogą dojść do porozumienia i to sąd w wyroku rozwodowym orzeka w kwestiach dotyczących małoletnich dzieci. Rozstrzyga w sprawie władzy rodzicielskiej oraz kontaktach drugiego małżonka z dzieckiem. Wtedy po stronie sądu leżą także ustalenia miejsca zamieszkania dzieci. Ustala kwestie alimentów, czyli wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka. To właśnie alimenty najczęściej są kwestią sporną.

Rozwód pociąga za sobą wiele kwestii, dlatego dobry adwokat od prawa rodzinnego, który ma pozytywne opinie będzie potrzebny jeśli chcesz, aby sprawa zakończyła się dla Ciebie pozytywnie. Kompleksowo prowadzimy różnego rodzaju sprawy rodzinne.

Kiedy żądać orzekania o winie współmałżonka?

Prowadzone przez adwokatów rozwody z orzeczeniem o wyłącznej winie jednej ze stron dają możliwość późniejszego żądania alimentów przez niewinnego małżonka.

Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

W pewnych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu między małżonkami. W szczególności jeśli mogłoby to zaszkodzić dobru wspólnych małoletnich dzieci. Sąd może również nie orzec rozwodu, jeśli żąda go małżonek winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, chyba że druga strona wyrazi zgodę. 

 

Zapraszamy do współpracy
Kancelaria adwokacka Adwokat Magdalena Chróścielewska

 

ADRESY PRZYDATNE PODCZAS ROZWODU

Sąd Okręgowy w Łodzi – www.lodz.so.gov.pl adres – Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź;
Sąd Apelacyjny w Łodzi – www.lodz.sa.gov.pl adres – ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź;
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – www.lodz.sr.gov.pl adres – Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź;
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – adres – Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź;

 

Opinie klientów

Mikołaj Matczak
⭐⭐⭐⭐⭐
Z całego serca polecam adwokat Magdalenę Chróścielewską. Jest godna zaufania, oddana i każdą sprawę traktuje priorytetowo. Nie trzyma się schematów, lecz każdą sprawę traktuje indywidualnie. Zawsze szuka najlepszego możliwego rozwiązania dla swoich klientów. Jest kulturalna i z klasą, ale jednocześnie jest osobą sympatyczną z lekkim poczuciem humoru. Prowadziła moją sprawę rozwodową, która była skomplikowana i składała się z wielu zawiłych elementów. Pomimo tego, że sprawa była trudna, zakończyła ją z sukcesem.
Sylwester Twardowski
⭐⭐⭐⭐⭐
Korzystałem z usług Kancelarii Adwokackiej Chróścielewska & Chróścielewski w sprawie prawa pracy i byłem bardzo zadowolony z ich profesjonalizmu i skuteczności. Adwokaci w kancelarii byli bardzo pomocni i dokładni w omawianiu mojej sprawy, a ich doradztwo było kluczowe w uzyskaniu korzystnego rozwiązania. Gorąco polecam tę kancelarię adwokacką każdemu, kto szuka pomocy prawnej.
Monika Szczodrowska
⭐⭐⭐⭐⭐
Kancelaria Adwokacka Chróścielewska & Chróścielewski to miejsce, gdzie zawsze można uzyskać profesjonalne i skuteczne rozwiązania w przypadku problemów prawnych. Adwokaci w kancelarii są bardzo uprzejmi i pomocni, a ich wiedza i doświadczenie w różnych dziedzinach prawa są imponujące. Polecam tę kancelarię adwokacką każdemu, kto potrzebuje pomocy prawnej.

*Opinie pochodzą z wizytówki Google Moja Firma i nie są zweryfikowane.

5/5 - (13266 votes)

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.In. W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie strony.

Akceptuję
jQuery(document).scroll(function(){ var y = jQuery(this).scrollTop(); if(y > 180){ jQuery('.top-bar').addClass('top-bar-white'); }else{ jQuery('.top-bar').removeClass('top-bar-white'); } }); function openNav() { document.getElementById("myNav").style.width = "100%"; } function closeNav() { document.getElementById("myNav").style.width = "0%"; }